Усна юридична консультація 

Від 400 гривень

Письмова юридична консультація 

Від 500 гривень

Послуги автоадвоката

 • усна консультація; 
 • аналіз адмінматералів та матеріалів ДТП + надання рекомендацій;
 • підготовка письмових пояснень по справі до суду;
 • повне ведення справи про адміністративне правопорушення в суді першої інстанції.

 

 • від 400 гривень
 • від 1000 гривень
 • від 1500 гривень
 • від 4000 гривень

Правова експертиза документів 

 • аналіз відповідності тексту договору (угоди, контракту та інших документів) вимогам і нормам чинного законодавства України;
 • приведення у відповідність до чинного законодавства України;
 • перевірка відповідності оформлення документа встановленим правилам;
 • перевірка юридичної термінології в тексті документів;
 • всебічний аналіз документа і прогнозування наслідків на випадок невиконання однією із сторін своїх зобов’язань;
 • надання рекомендацій щодо подальших дій клієнта;
 • підготовка письмового висновку за бажанням клієнта.

Від 700 гривень

Підготовка документів (протоколів, актів, запитів, клопотань, листів і т.д.)

 • правовий аналіз ситуації та представлених документів;
 • оцінка перспектив досудового / судового розгляду;
 • підготовка тексту документа;
 • надання відповідних рекомендацій

Від 700 гривень

Підготовка претензії

•    правовий аналіз ситуації та представлених документів;
•    оцінка перспектив досудового / судового розгляду;
•    підготовка тексту документа з посиланнями на нормативні акти;
•    відправлення претензії поштою рекомендованим листом з повідомленням або вручення її іншим способом так, щоб залишилися докази отримання претензії вашим контрагентом;
•    надання відповідних рекомендацій.

Від 700 гривень

Підготовка адвокатського запиту

 • Адвокатський запит у вигляді необхідному для подачі державному органу

Від 500 гривень

Досудове врегулювання спорів (медіація)

Від 3000 гривень

Участь адвоката в судовому засіданні

 • представництво інтересів клієнта в судовому засіданні;
 • інформування клієнта про хід справи;
 • роз’яснення подій, які відбулися під час засідання.

Від 1500 гривень/судодень

Комплексне ведення цивільної та адміністративної справи в суді однієї інстанції

 • підготовка та подача позову (відзиву на позов) до суду;
 • підготовка та подача до суду необхідних клопотань;
 • участь у судових засіданнях;
 • отримання судового рішення.

Від 5000 гривень

Комплексне ведення господарської справи в суді однієї інстанції

 • підготовка та подача позову (відзиву на позов) до суду;
 • підготовка та подача до суду необхідних клопотань;
 • участь у судових засіданнях;
 • отримання судового рішення.

Від 8000 гривень

Виконання судових рішень

 • робота по виконанню рішень з приватними та державними виконавцями
 • підготовку необхідних заяв;
 • отримання документів;
 • контроль за діями державного та приватного виконавців.
 • оскарження дій виконавця (окрім судового)

Від 4000 грн. + від 5-8% від стягненої суми

Реєстрація осіб та внесення змін до установчих документів особи

 • реєстрація фізичної особи-підприємця
 • реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю
 • зміна місцезнаходження, керівника, учасників юридичної особи
 • припинення юридичних осіб та діяльності фізичної особи-підприємця

   Від 500 гривень

 • від 1000 гривень 
 • від 2000 гривень
 • від 500 гривень
 • Ціна договірна

Бізнес-адвокат.  Консультація з питань:

 •  організації та успішного ведення бізнесу; 
 • вибору організаційно-правової форми; 
 • структурування господарської діяльності; 
 • вибору системи оподаткування; 
 • оптимізації витрат на персонал;
 • вирішення інших проблем бізнесу.

Від 2500 гривень

Бізнес-адвокат.  Абонентське обслуговування (повне комплексне правове супроводження господарської діяльності)

 • виїзди до клієнта;
 • постійний зв’язок з клієнтом та обслуговування з правових питань.

Від 5000 гривень/місяць

Зворотний дзвінок